Základy divadelních improvizací, ze kterých vycházíme, pochází z Theatresports, založenýmy v kanadě v 70tých letech Keithem Jhonstonem. Tento druh divadelních improvizací, populární především v Kanadě a Francii, přivezla do České republiky Michaela Puchálková, zakladatelka České improvizační ligy a také první improvizační skupiny PRA.L.I.NY (Pražská liga v improvizaci nyní). Jedná se většinou o krátké scény, tzv. kategorie, které se řídí různými pravidly. Zatímco v jedné scéně se mohou herci střídat v hraní jedné postavy, v další se nesmí hýbat nebo mluvit srozumitelnou řečí, v jiné se zas může příběh prolínat různými prostředími, či žánry. Aby byl zachován princip improvizace, odehrává se scéna v prostředí či na téma, které určí diváci těsně před zahráním.

V Experimentu se mezi jednotlivými kategoriemi line jednotící téma, nebo naopak hrajeme dlouhé formy improvizačního divadla využívající principy běžné ve formách krátkých. Výsledná forma představení vzniká organicky, přímo před očima diváka a často není dopředu nijak definovaná. V případech, kdy představení má formu předem danou, je definovaná velmi volně a zpravidla poprvé vyzkoušena před živým obecenstvem. Divák se tedy stává součástí kreativního procesu a je nedílnou součástí probíhajícího experimentu.

Improvizační divadelní soubor Experiment je založen na myšlence prozkoumávání a překračování hranic a možností divadelních improvizací. Někdy i bouráním představy toho, co to vlastně divadelní představení je.

Mezi naše předchozí experimenty například patří:

RÁDIO POTMĚCHUŤ

Improvizované divadelní představení celé hrané v absolutní tmě.

DIVÁK U KORMIDLA

Improvizační představení, ve kterém hlavní slovo mají diváci a sami řídí, kam se děj bude ubírat.

KLUB GENTLEMANŮ

Představení ve kterém nesmí zaznít replika, kterou herec přímo nepřečte z jemu dostupné literatury na jevišti.

Randomizér

Improshow ve které se losují existující kategorie a kombinací jejich pravidel přímo před diváky vznikají kategorie nové.

Tos neviděls!

Improshow složená z úplně nových vymyšlených kategorií, jejichž pravidla se herci poprvé dozvídají na jevišti před diváky.

BATTLE

Představení ve kterém jednotlivci, nebo improvizační skupiny, mezi sebou bojují o přízeň diváků.

A mnoho dalších…